Par pilsētu

Talsi

Talsi

Talsi ir viena no gleznainākajām Latvijas pilsētām, kas atrodas skaistā Vanemas paugurainē Ziemeļkursas vidusdaļā un aizņem 7,8 km² lielu platību. Iedzīvotāju skaits ir 11 201. Talsi lepojas ar deviņiem pakalniem – Pilskalnu, Baznīckalnu, Dzirnavkalnu, Ķēniņkalnu, Leču kalnu, Sauleskalnu, Tiguļkalnu, Krievragkalnu un Vilkmuižas kalnu. 13. gs. beigās netālu no Talsu pilskalna Livonijas ordenis uzcēla ordeņa mūra pili, kas veicināja lielākas apmetnes izveidošanos. Vēsturiskais pilsētas centrs atrodas starp Talsu un Vilkmuižas ezeriem, ietverot vecās pilsētas ielas – Ūdens un Kalēju, Dzirnavu, Kalna un daļu no Laidzes un Lielās ielas. Talsi ir tirgotāju pilsēta, kuras ielas vēl šodien rotā lielāki un mazāki veikaliņi. Pirmajā Pasaules karā, ienākot vācu karaspēkam, no 5 000 pilsētniekiem Talsos palika 1 100. Uzplaukumu pilsēta piedzīvoja tikai 19. gs. 70. gados, kļūstot par novada latviskās kultūras centru. 1917. gadā Talsiem piešķīra pilsētas tiesības.

Talsu novada muzejs un Dendroloģiskais parks. Augstākajā no pilsētas deviņiem pakalniem - Tiguļu kalnā - atrodas Talsu novada muzejs. Pašreizējā muzeja ēka būvēta 19. gs. neoklasicisma stilā kā barona Firksa pilsētas rezidence. Muzejs dibināts 1923. gadā un apmeklētājiem piedāvā iepazīties ar Talsu pilsētas vēsturi, kā arī ik mēnesi apskatīt jaunu mākslas, vēstures vai dabas izstādi. Muzejā ir izveidota ekspozīcija par Talsu novada mākslas dzīvi "Meistari un mācekļi". Iespējams apskatīt izcilo Talsu gleznotāju - vecmeistaru – F. Fībiga, Ž. Sūniņa un J. Spriņģa darbu kolekcijas. Ēkas pakāji rotā simboliska paklājdobe "Talsu saulīte", bet apkārtni ieskauj barona laikā iekārtotais dendroloģiskais parks 5,6 ha platībā, kur apskatāmas ap 300 kokaugu sugām.

Adrese: Mīlenbaha iela 19, Talsi
Tālrunis: 63222770, 29102628
E-pasts: talsu.muzejs@apollo.lv
Mājas lapa: www.talsumuzejs.lv
GPS koordinātes: 57.242813, 22.603254

Latvijas lauksaimniecības muzejs apmeklētājus iepazīstina ar 19. - 20. gs. sadzīves darbarīkiem, lauksaimniecības tehniku – tvaika lokomobilēm, traktoriem, dzinējiem, mašīnām, iekārtām un meliorācijas vēsturi. Apskatāmas izstādes "No grauda līdz maizei" un "Lauku tirgus svari un mēri". Muzejs iepazīstina ar lauksaimniecības nozaru attīstību, saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19. gs. beigām līdz mūsdienām.

Adrese: Celtnieku iela 12, Talsi
Tālrunis: 63291343, 29403183
E-pasts: muzejs.kaleji@apollo.lv
Mājas lapa: www.llm.lv
GPS koordinātes: 57.231203, 22.56427

Keramikas darbnīca "Ciparnīca" piedāvā klātienē apskatīt, kā rit darbs podnieku darbnīcā. Apmeklētāji paši var pamēģināt izveidot savu podu, iegādāties un pasūtīt gan lielus, gan mazus sadzīvē noderīgus traukus – pudeles, bļodas, šķīvjus, servīzes, krūzes un podus.

Adrese: Krišjāņa Valdermāra iela 5, Talsi (galerija); Lielā iela 30, Talsi (darbnīca)
Tālrunis: 22429527, 22458389
Mājas lapa: ciparnica.blogspot.com
GPS koordinātes: 57.245631, 22.585648 (galerijas koordinātes); 57.244486, 22.593767 (darbnīcas koordinātes)

Talsu vecpilsēta un Baznīckalns. Baznīckalns rakstos minēts jau senos laikos kā senču kulta vieta. Kalna galā redzama balta un stalta Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca. Tās lode torņa galā atgādina par kristietības izplatību visā pasaulē, bet gailis aicina saglabāt modrību un tīru sirdsapziņu. 1567. gadā celtā ēka ir vecākais pilsētas mūra nams, ap kuru veidojās miests, vēlāk pilsēta. Pilsētas vēsturiskā apbūve uz pakalniem ap Baznīckalnu Talsu un Vilkmuižas ezeru krastos veidojusies galvenokārt 19. gs.. Par pilsētas skaistāko ielu uzskatāma 19. gs. izbūvētā Lielā iela, kas savieno abas uz pakalniem izvietotās Talsu daļas pār kādreizējo Vilkmuižas un Talsu ezera sateku, kur senāk atradusies pārceltuve. Pie Lielās ielas atrodas lielākā daļa pilsētas vēsturiskie divstāvu un trīsstāvu nami ar tikai Talsiem raksturīgiem divslīpju jumtiem. Pilsētas senajā daļā vēl daudzviet saglabājušās šauras, bruģētas ieliņas, kas kopā ar pauguraino apvidu un skatu punktiem padara Talsus par vienu no skaistākajām Latvijas pilsētām, kur ap kafejnīcām un tirgotavām valda savdabīga mazpilsētas atmosfēra.

Adrese: Baznīcas laukums 4, Talsi (Talsu evaņģēliski luteriskās baznīcas adrese)
Mājas lapa: www.talsitourism.lv
GPS koordinātes: 57.244961, 22.596146 (Talsu evaņģēliski luteriskās baznīcas koordinates)

Talsu ezers, pilsētas promenāde un pilskalns. Talsu pilskalns ir visa sākums un pilsētas sirds. Tas paceļas 32 m virs Talsu ezera līmeņa. 9. gs. pilskalnā dzīvojuši Kurzemes lībieši, kuri šo vietu nosaukuši par "Talusse", kas tulkojumā nozīmē vientuļa lauku māja. Laika posmā no 1936. līdz 1938. gadam arheoloģiskajos izrakumos tika izpētīta 1/10 daļa no visas pilskalna platības. Atradumi liecināja, ka agrāk Talsu pilskalnā pastavējusi viena no lielākajam kuršu pilīm ar priekšpili un 4 ha lielu senpilsētu. Ar pilskalnu saistās dažādi nostāsti un teikas, kuras vēsta, ka kādam tēvam bijuši trīs dēli – Talsis, Telsis un Tāsis... Visi gājuši pasaulē laimi meklēt, bet Talsis savējo atradis te, uzbūvējis pili, iekopis laukus un mīlējis jaunavu... Jaunā Talsu pilsētas promenāde ir labiekārtota pastaigu vieta senajā pilsētas daļā. Apkārt Talsu ezeram, kuru rotā gleznaina strūklaka, ved koka laipa. Šeit paveras skats uz Talsu vecpilsētu, Baznīckalnu, Pilskalnu un Ķēniņkalnu.

Adrese: Talsi, Talsu novads
Mājas lapa: www.talsitourism.lv

Ķēniņkalns, Talsu tautas nams un Radošā sēta. Ķēniņkalna pakājē lepni slejas baltais Talsu tautas nams, Mūzikas skola, tūrisma centrs un Radošā sēta – Talsu pilsētas lepnums. Te savu amatprasmi apmeklētājiem rāda Talsu mākslinieki, fotogrāfi, amatnieki un muzikanti. Viesus Talsu tautas namā sagaida un ar Radošās sētas noslēpumiem iepazīstina ķēniņmeitas, terasē viesi tiek godāti Ķēniņkrēslā, kronēti ar "Ķēniņkalna kroni" un uzņemti ķēniņa galmā. Ķēniņkalna nogāzē ir redzama tēlnieka Kārļa Zemdegas iecerētā skulptūra "Koklētājs", (tēlnieks Vilnis Titāns). Tas atklāts 1996. gadā kā veltījums Latvijas brīvības cīņās kritušajiem.

Adrese: Talsi, Talsu novads
Mājas lapa: www.talsitourism.lv
GPS koordinātes: 57.242012, 22.595519 (Talsu piemineklis brīvības cīnītājiem "Koklētājs" koordinates)