Par Talsiem

Par Talsiem

 

Talsi ir viena no gleznainākajām Latvijas pilsētām, kas atrodas skaistā Vanemas paugurainē Ziemeļkursas vidusdaļā, kura aizņem 7,8 km² lielu platību. Iedzīvotāju skaits 11 201. Talsi lepojas ar deviņiem pakalniem – Pilskalna, Baznīckalna, Dzirnavkalna, Ķēniņkalna, Leču kalna, Sauleskalna,Tiguļkalna, Krievragkalna un Vilkmuižas kalna. 13.gs. beigās netālu no Talsu pilskalna Livonijas ordenis uzcēla ordeņa mūra pili, kas veicināja lielākas apmetnes izveidošanos. Vēsturiskais pilsētas centrs atrodas starp Talsu un Vilkmuižas ezeriem, ietverot vecās pilsētas ielas – Ūdens un Kalēju, Dzirnavu, Kalna un daļu no Laidzes un Lielās ielas.

Talsi ir tirgotāju pilsēta, kuras ielas vel šodien rotā lielāki un mazāki veikaliņi. Gadu gaitā Talsi cietuši karos, iedzīvotāji izmiruši mērī, cietuši ugunsgrēkos. Pirmajā Pasaules karā, ienākot vācu karaspēkam, no 5 000 pilsētniekiem Talsos palikuši 1 100. Uzplaukumu pilsēta piedzīvoja tikai 19. gs. 70. gados, kļūstot par novada latviskās kultūras centru. 1917. gadā Talsiem piešķīra pilsētas tiesības.

Foto: Mārtiņa Rozes no Talsu novada Tūrisma informācijas centra fotogrāfiju arhīviem 

Talsu novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Talsu novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti