• Talsi

  Untitled Document

  NOZĪMĪGĀKIE APSKATES OBJEKTI

  Talsu novada muzejs un Dendroloģiskais parks

  Augstākajā no pilsētas deviņiem pakalniem – Tiguļu kalnā – atrodas Talsu novada muzejs. Pašreizējā muzeja ēka būvēta 19. gadsimtā neoklasicisma stilā kā barona Firksa pilsētas rezidence. Muzejs dibināts 1923. gadā un apmeklētājiem piedāvā iepazīties ar Talsu pilsētas vēsturi, kā arī ik mēnesi apskatīt jaunu mākslas, vēstures vai dabas izstādi. Muzejā ir izveidota ekspozīcija par Talsu novada mākslas dzīvi “Meistari un mācekļi”. Iespējams apskatīt izcilo Talsu gleznotāju – vecmeistaru – F.Fībiga, Ž.Sūniņa un J.Spriņģa darbu kolekcijas. Ēkas pakāji rotā simboliska paklājdobe “Talsu saulīte”, bet apkārtni ieskauj barona laikā iekārtotais dendroloģiskais parks 5,6 ha platībā, kur apskatāmas ap 300 kokaugu sugām. 2008. gadā izremontēta “Sarkanā mājiņa” (bijusī barona Firksa garāža), kurā iekārtota fotolaboratorija.

  Adrese: Mīlenbaha iela 19, Talsi
  Tālrunis: 63222770, 29102628
  E-pasts: talsu.muzejs@apollo.lv
  Mājas lapa: www.talsumuzejs.lv
  GPS koordinātes: 57.242813, 22.603254


  Latvijas lauksaimniecības muzejs apmeklētājus iepazīstina ar 19.-20. gadsimta sadzīves darbarīkiem, lauksaimniecības tehniku – tvaika lokomobilēm, traktoriem, dzinējiem, mašīnām, iekārtām un meliorācijas vēsturi. Apskatāmas izstādes "No grauda līdz maizei" un "Lauku tirgus svari un mēri”. Muzejs iepazīstina ar lauksaimniecības nozaru attīstību, saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19. gs. beigām līdz mūsdienām.

  Adrese: Celtnieku iela 12, Talsi
  Tālrunis: 63291343, 29403183
  E-pasts: muzejs.kaleji@apollo.lv
  Mājas lapa: www.llm.lv
  GPS koordinātes: 57.231203, 22.56427

  Keramikas darbnīca "Ciparnīca" piedāvā apskatīt klātienē, kā rit darbs podnieku darbnīcā, kā arī pašiem pamēģināt izveidot savu podu, iegādāties un pasūtīt gan lielus, gan mazus sadzīvē noderīgus traukus – pudeles, bļodas, šķīvjus, servīzes, krūzes un podus.

  Adrese: Krišjāņa Valdermāra iela 5, Talsi (galerija); Lielā iela 30, Talsi (darbnīca)
  Tālrunis: 22429527, 22458389
  Mājas lapa: ciparnica.blogspot.com
  GPS koordinātes: 57.245631, 22.585648 (galerijas koordinātes); 57.244486, 22.593767 (darbnīcas koordinātes)


  Talsu vecpilsēta un Baznīckalns

  Baznīckalns rakstos minēts jau senos laikos kā senču kulta vieta. Kalna galā redzama balta un stalta Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca. Tās torņa galā atrodošā lode atgādina par kristietības izplatību visā pasaulē, bet gailis aicina saglabāt modrību un tīru sirdsapziņu. 1567. gadā celtā ēka ir vecākais pilsētas mūra nams, ap kuru veidojās miests, vēlāk pilsēta. Pilsētas vēsturiskā apbūve uz pakalniem ap Baznīckalnu Talsu un Vilkmuižas ezeru krastos veidojusies galvenokārt 19. gs. Par pilsētas skaistāko ielu uzskatāma 19. gs. izbūvētā Lielā iela, kas savieno abas uz pakalniem izvietotās Talsu daļas pār kādreizējo Vilkmuižas un Talsu ezera sateku, kur senāk atradusies pārceltuve. Pie Lielās ielas atrodas lielākā daļa pilsētas vēsturisko divstāvu un trīsstāvu namu ar tikai Talsiem raksturīgiem divslīpju jumtiem. Pilsētas senajā daļā vēl daudzviet saglabājušās šauras bruģētas ieliņas, kas kopā ar pauguraino apvidu un lieliskajiem skatu punktiem padara Talsus par vienu no skaistākajām Latvijas pilsētām, kur ap kafejnīcām un tirgotavām valda savdabīgā mazpilsētas atmosfēra.

  Adrese: Baznīcas laukums 4, Talsi (Talsu evaņģēliski luteriskās baznīcas adrese)
  Mājas lapa: www.talsitourism.lv
  GPS koordinātes: 57.244961, 22.596146 (Talsu evaņģēliski luteriskās baznīcas koordinates)


  Talsu ezers, pilskalns un piemineklis "Koklētājs"

  Talsu pilskalns ir visa sākums un pilsētas sirds. Tas paceļas 32 m virs Talsu ezera līmeņa. 9. gadsimtā pilskalnā dzīvojuši Kurzemes lībieši, viņi šo vietu nosaukuši “Talusse” , kas tulkojumā nozīmē vientuļa lauku māja. Laikā no 1936.-1938. gadam arheoloģiskajos izrakumos tika izpētīta 1/10 daļa no visas pilskalna platības. Atradumi liecināja, ka agrāk Talsu pilskalnā pastavējusi viena no lielākajam kuršu pilīm ar priekšpili un 4 ha lielu senpilsētu. Ar pilskalnu saistās dažādi nostāsti un teikas, kuras vēsta, ka kādam tēvam bijuši trīs dēli – Talsis, Telsis un Tāsis... Visi gājuši pasaulē laimi meklēt, Talsis savējo atradis te, uzbūvējis pili, iekopis laukus, mīlējis jaunavu... Ķēniņkalna nogāzē ir redzama tēlnieka Kārļa Zemdegas iecerētā skulptūra "Koklētājs”, (tēlnieks Vilnis Titāns). Tas atklāts 1996. gadā kā veltījums Latvijas brīvības cīņas kritušajiem.

  Adrese: Talsi, Talsu novads
  Mājas lapa: www.talsitourism.lv
  GPS koordinātes: 57.242012, 22.595519 (Talsu piemineklis brīvības cīnītājiem “Koklētājs” koordinates)


  Informācija sagatavota, izmantojot Talsu, Dundagas un Rojas Tūrisma informācijas centru, kā arī Mērsraga novada domes sagatavotos materiālus un mājas lapas. Attēli no novadu TIC, I.Račinska un Talsi24.lv foto arhīviem.

  Izmantotais koordinātu apzīmēšanas veids: Decimal Degrees (WGS84).
   
  Talsu novada Tūrisma informācijas centrs
  Adrese: Lielā iela 19/21, Talsi
  Tālrunis: 63224165, 26469057
  E-pasts: talsutic@apollo.lv
  Mājas lapa: www.talsitourism.lv, www.talsi.lv
  GPS koordinātes: 57.244241, 22.590909