Tūrisma informācija

Lībiešu krasts jeb Līvõd rānda

 Ir no 1991. gada līdz 2003. gadam Ziemeļkurzemē (piekrastes teritorijā no Ovīšiem Baltijas jūras krastā līdz Ģipkai Rīgas jūras līča pusē) pastāvējusi Valsts īpaši aizsargājamā lībiešu kultūrvēsturiskā teritorija.

Lībieši ir viena no Baltijas jūras somugru tautām, kas agrāk apdzīvoja plašu Latvijas teritoriju. Arī šodien lībiskais ir mūsu vidū: materiālajā un garīgajā kultūrā, lībiskajā dialektā un zaļibaltzilajās karoga krāsās. Katru gadu augusta pirmajā sestdienā lībieši kopā ar radu tautu pārstāvjiem no visas pasaules Mazirbē svin lībiešu svētkus. Līvu krastā ietilpst 12 ciemi - Ovīši, Lūžņa, Miķeltornis, Lielirbe, Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags, Saunags, Vaide, Kolka un Melnsils.

Adrese: Ziemeļķurzemē piekrastes teritorija no Ovīšiem Baltijas jūras krastā līdz Ģipkai Rīgas jūras līča pusē
Tālrunis: 25902280, 29198596 (Lībiešu centrs Kolkā), 29463028 (Lībiešu tautas nams Mazirbē)
Mājas lapa: http://www.livones.net/ lvhttp://www.kolka.lv/,  http://www.visit.dundaga.lv/
GPS koordinātes: 57.568473, 21.717911 (Ovīšu koordinātes); 57.570729, 22.654409 (Ģipkas koordinātes)