Tūrisma informācija

Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs

 Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un ietilpst īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā "Abavas ieleja", kurā ietilpst arī Firkspedvāles un Briņķpedvāles muižas. 

 Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeju 1992. gadā izveidojis viens no pazīstamākajiem Latvijas tēlniekiem Ojārs Arvīds Feldbergs, tādejādi realizējot savu ieceri par plašu "land art" parku arī Latvijā. Tas atrodas Abavas upes senielejas teritorijā. Katru vasaras sezonu muzejā notiek plenēri, simpoziji un radošās darbnīcas, tiek atklātas izstādes, notiek izrādes, koncerti un citi mākslas pasākumi, kas pulcē daudz radošu cilvēku no Latvijas un ārvalstīm.

Adrese: Pedvāle, Sabile, Abavas pagasts, Talsu novads
Tālrunis: 63252249, 29133374
Mājas lapa: https://www.pedvale.lv/
E-pasts: pedvale@pedvale.lv
GPS koordinātes: 57.031574, 22.561626