Tūrisma informācija

  • Slīteres nacionālais parks

    Slīteres nacionālais parks

    Dibināts 2000. gadā, bet tā aizsākumi meklējami jau 1921. gadā, kad Šlīteres Zilo kalnu pakājē tika izdalīts dabas piemineklis 1 100 ha platībā.