Vienas lādes stāsts

Iepriekšējā gada nogalē Talsu novada muzejs dāvinājumā saņēma nozīmīgu priekšmetu – pūra lādi. Kaut arī muzeja krājumā ir daudzas un dažādas lādes, kas iegūtas gandrīz visa muzeja pastāvēšanas laika posmā, tomēr šī ir īpaša, jo tās piederība nozīmīgām Talsu personām padara pilnīgāku priekšstatu par mūsu novada pagātni.

Zilā krāsā nokrāsoto koka pūra lādi ar kapara apkalumu izgreznojumiem muzejam novēlējusi bijušā un ilggadējā Talsu Valsts ģimnāzijas direktora Anša Dreimaņa jaunākā meita Larisa Ināra Vīgande. Viņa piedzima 1928. gada 26. jūnijā toreizējās Talsu Valsts vidusskolas jeb tagadējā muzeja ēkas augšstāvā, kur no 1923. gada līdz 1928. gadam divās jumta istabiņās dzīvoja A. Dreimanis ar sievu Lizeti (dzim. Grikmane) un vecāko meitu Agrītu. Larisu Ināru vēlāk kristīja tās pašas skolas telpās.

Par viņas krusttēvu kļuva vidusskolas latviešu valodas skolotājs un izcils novada kultūras darbinieks – Tīcs Dzintarkalns. Savukārt Minna Podnieks un Katrīna Priekulis bija Ināras krustmātes. Pēc T. Dzintarkalna nāves 1937. gada 7. jūnijā pūra lāde nonāca Dreimaņu ģimenes rīcībā, jo to mantojumā no krusttēva saņēma Larisa Ināra Dreimane. Turpmākos gadus Dreimaņi ne reizi nešķīrās no ģimenei tuva cilvēka dāvinājuma. Pat, pienākot 1944. gada rudenim, kad A. Dreimanim, sievai Lizetei, meitām un dēlam Manzaram nācās doties bēgļu gaitās uz Vāciju, viņi paņēma līdz arī šo pūra lādi. Kaut arī tā un pārējās mantas Liepājas ostā pienākušā kuģa preču telpā bija sabērtas lielā sajaukumā ar citu bēgļu mantām, tomēr viss beidzās labvēlīgi, un lāde ar tās īpašniekiem veiksmīgi nonāca līdz galapunktam Rietumvācijā.

Visus trimdas gadus Dreimaņu ģimene saglabāja no Latvijas līdzņemto lādi, kas sniedza sirdij tuvas atmiņas par dzimteni un kalpoja kā atgādinājums par to. Pateicoties Larisas Ināras gribai, beidzot mūsu novadam vērtīgais priekšmets, pēc daudzu gadu desmitu prombūtnes, atgriezās dzimtajā pusē – vecās ģimnāzijas telpās.

Ceram, ka muzeja krājumā nonāks arvien vairāk vērtīgi un novada vēsturei nozīmīgi priekšmeti, kas iepriekš likās bija zuduši nākamām paaudzēm. Alfrēds Moseičuks, Talsu novada muzeja krājuma glabātājs