Izskatīšanai valdībā virza priekšlikumu par uzraudzības stiprināšanu ielu tirdzniecībā

Rīga, 10.dec., LETA. Ministru kabineta komiteja šodien atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) priekšlikumu stiprināt uzraudzību ielu tirdzniecībā, kā arī skaidrāk definēt, kādos gadījumos ielu tirdzniecībā lietojams kases aparāts.

EM valdības komiteju informēja par situāciju ielu tirdzniecībā, norādot, ka esošās problēmas ielu un tirgu tirdzniecībā ir sekas nepietiekamām uzraudzības un kontroles aktivitātēm tirdzniecības vietās.

2016.gada nogalē EM vadībā tika izveidota darba grupa, kurā atsevišķi tirdzniecības nozares sociālie partneri norādīja uz sistēmiskiem pārkāpumiem ielu tirdzniecībā, kas rada negodīgas konkurences apstākļus starp tirdzniecības dalībniekiem ielu tirdzniecībā un pastāvīgajās tirdzniecības vietās. Par visbiežāk konstatētajiem pārkāpumiem tika minēta iepirktās produkcijas uzdošana par pašu saražoto lauksaimniecības produkciju, pilnas informācijas nenorādīšana tirdzniecības vietā par tirdzniecības dalībnieku, normatīvos noteikto prasību neievērošana pārtikas apritei, cenas norādīšana bez pievienotās vērtības nodokļa un kases aparātu neizmantošana.

EM ieskatā, lielākā daļa no problēmjautājumiem ielu tirdzniecībā ir sekas nepietiekamām uzraudzības un kontroles aktivitātēm tirdzniecības vietās. Lai uzlabotu situāciju, ministrijas ieskatā primāri ir risināms jautājums par efektīvas uzraudzības nodrošināšanu.

EM uzskata, ka pirms lēmuma pieņemšanas par vēl stingrāku tirdzniecības organizēšanas kārtības prasību noteikšanu ielu tirdzniecībai, sākotnēji būtu īstenojami citi pasākumi. Pirmkārt, atbildīgajiem resoriem jāīsteno nepieciešamie pasākumi, lai ielu tirdzniecības uzraudzībā iesaistītās uzraudzības iestādes - Valsts ieņēmumu dienests (VID), Pārtikas un veterinārais dienests, Pašvaldības policija, Valsts policija u.c. - palielinātu uzraudzības aktivitātes ielu tirdzniecībā. Otrkārt, Finanšu ministrijai jāizvērtē iespēja nodrošināt vienlīdzīgu prasību noteikšanu tirdzniecības dalībniekiem attiecībā uz kases aparātu lietošanu.

EM godīgas konkurences vecināšanai ielu tirdzniecībā rosina diskutēt par regulējuma pārskatīšanu, izvērtējot iespēju skaidrāk noteikt, ka iepirktas preces pārdošanai obligāti jālieto kases aparāts, kā arī noteikt, ka kases aparāts jālieto arī gadījumā, ja tirdzniecības dalībnieks vienlaikus pārdod gan iepirktu preci, gan pašu ražoto preci. Savukārt fiziskām personām, kuras tirgo pašu audzētu produkciju, nebūtu jāpiemēro prasība par kases aparāta lietošanu.

Atbilstoši VID aplēsēm, ielu tirdzniecībā preces varētu pārdot aptuveni 4400 personu, kuras nav reģistrētas VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

Ministru kabinets jau 2017.gada vasarā atbalstīja EM izstrādātos grozījumus noteikumos par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību, lai mazinātu ēnu ekonomiku lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā tirgos.