Pēc strukturālajām izmaiņām Talsu pašvaldības centrālajā administrācijā no darba atbrīvos divus speciālistus

Ventspils, 2.marts, LETA. Talsu novada dome lēmusi par strukturālām izmaiņām pašvaldības centrālajā administrācijā, kā rezultātā no darba tiks atbrīvoti divi speciālisti, bet vienlaikus tiks izveidotas arī vairākas jaunas amata vietas, aģentūru LETA informēja pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anna Ķīviča.

Jaunā centrālās administrācijas struktūra izstrādāta, ņemot vērā pagājušā gada nogalē veiktā personāla audita rezultātā saņemtos ieteikumus.

Izmaiņas paredz likvidēt vairākas štata vietas, taču daļa no tām ir vakantas - apzinoties, ka gaidāmas izmaiņas, darbinieki šo vakanču aizpildīšanai netika meklēti, skaidroja Ķīviča. Reāli no darba paredzēts atbrīvot divus darbiniekus - darba aizsardzības speciālistu un nekustamā īpašuma speciālistu, līdz ar to gaidāma darbinieku izvērtēšana un štatu samazināšana likumā noteiktajā kārtībā, skaidroja pašvaldības pārstāve. Vienam Dzimtsarakstu nodaļas speciālistam darba slodze tiks samazināta no 1 uz 0,5.

Strukturālo izmaiņu rezultātā tiks likvidēti vairāki pašlaik vakantie amati - informācijas vadības speciālists Sabiedrisko attiecību nodaļā, autobusa vadītājs Komunālajā nodaļā, kartogrāfs Attīstības plānošanas nodaļā, kā arī Būvvaldes vadītāja vietnieks un trīs pašvaldības policijas inspektoru amati.

Vienlaikus tiks izveidotas vairākas jaunas amata vietas. Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā tiks pieņemts darbā būvinženieris, uzņēmējdarbības koordinators un Plānošanas daļas vadītājs. Būvvaldē būs nepieciešams Būvinspekcijas daļas vadītājs un Arhitektūras daļas vadītājs. Jaunizveidotajā Kultūras un sporta attīstības nodaļā būs darbs nodaļas vadītājam, Kultūras daļas vadītājam, speciālistam kultūras jomā, Sporta daļas vadītājam un speciālistam sporta jomā.

Papildus tam mainīti vairāku nodaļu un amatu nosaukumi, kā arī vairāku amatu pakļautība.

Izmaiņas veiktas ar mērķi uzlabot un padarīt efektīvāku centrālās administrācijas darba organizāciju, kā arī sekmēt iekšējo komunikāciju, skaidroja Ķīviča. "Audita un reorganizācijas galvenais mērķis nav štatu samazināšana. Būtiskākais ieguvums būs dokumentu un vispārējās darba organizācijas sakārtošana," viņa uzsvēra.

Izmaiņas skars gan nodaļu nosaukumus un nolikumus, gan amatu sarakstu. Centrālajā administrācijā tiks izveidota jauna Kultūras un sporta attīstības nodaļa.

Pagājušā gada 3augustā domes deputāti pieņēma lēmumu veikt personāla auditu Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā. Tā laikā neatkarīga auditore izvērtēja darbinieku darba saturu un darba laika izmantošanu, kā rezultātā tika sagatavots slēdziens. Tajā norādīts uz nepilnībām un sniegti ieteikumi darba uzlabošanai, tostarp uzsvērta nepieciešamība veicināt iekšējo komunikāciju, aktualizēt nodaļu nolikumus un amatu aprakstus, sakārtot amatu klasifikāciju un atalgojuma sistēmu. Tika arī secināts, ka vairākos gadījumos netiek pievērsta pienācīga uzmanība stratēģiskai plānošanai. Jaunā centrālās administrācijas struktūra vērsta uz minēto jautājumu sakārtošanu, skaidroja domē.

Jauns darba organizēšanas princips ir atsevišķu daļu izveide lielākajās centrālās administrācijas nodaļās. Proti, nodaļu vadītājiem nebūs vietnieku, kuru atbildība ir sadrumstalota dažādās jomās, bet būs daļu vadītāji, kuri varēs savu uzmanību veltīt jautājumiem, kas atbilst viņu specializācijai un tiešajai atbildībai. Piemēram, Kultūras un sporta attīstības nodaļā strādās Kultūras daļas vadītājs un Sporta daļas vadītājs, nevis par abām jomām atbildīgs nodaļas vadītāja vietnieks. Šādā modelī nodaļas vadītājam būs vairāk iespēju pievērsties stratēģiskās plānošanas darbam, skaidroja pašvaldībā.

Lai salīdzinātu amatu slodžu skaitu, izmaiņas jāskata kontekstā ar Kultūras, sporta un tūrisma centra gaidāmo reorganizāciju. Centra, kurā līdz šim bijušas astoņas amata vietas, funkcijas pārņems jaunizveidotā Kultūras un sporta attīstības nodaļa, kurā paredzētas sešas amata vietas. Tāpat Pieaugušo izglītības centra funkcijas plānots nodot Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas uzņēmējdarbības konsultantam. Līdz ar to kopējais amatu slodžu skaits samazināsies no 125 uz 122,5.

Izmaiņas tiks īstenotas, iekļaujoties esošā gada algu fondā.

Domes lēmums paredz līdz 1.aprīlim veikt izmaiņas nodaļu nolikumos, lai tie atbilstu jaunajai struktūrai.