Talsos ar emisiju kvotu finansējumu pārbūvēs bibliotēkas telpas

Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay

Talsu pašvaldības projekts, kuram tiks piešķirts emisiju kvotu instrumenta finansējums, paredz veikt telpu pārbūvi Talsu Galvenās bibliotēkas vajadzībām, aģentūru LETA informēja pašvaldības komunikācijas speciāliste Ivonna Vicinska.

Talsu Galvenās bibliotēkas ēka un telpas, kas atrodas Talsos, Brīvības ielā 17A tiks modernizētas, un tajā iedzīvotājiem vienuviet būs pieejami visi iestādes pakalpojumi.

Pašvaldība iesniedza projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos" Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) administrētajā atklātajā konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana - zeme enerģijas patēriņa ēkas". 1.septembrī no VARAM saņemta vēstule, kurā teikts, ka iesniegtais projekts atbilst attiecīgajiem vērtēšanas kritērijiem.

Apstiprinātā projekta izmaksas ir 2,19 miljoni eiro, tai skaitā pieejamā emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējuma summa būs līdz 1,44 miljoniem eiro jeb 65,6% no projekta summas. Apstiprinātais pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir 34,4% jeb ne mazāk par 753 700 eiro. Projekta neattiecināmās izmaksas plānotas 552 900 eiro apmērā.

Drīzumā Talsu novada pašvaldība slēgs līgumu ar VARAM un Vides investīciju fondu par projekta īstenošanu. Pagaidām turpināsies darbs pie tehniskās dokumentācijas sagatavošanas, un pašvaldība cer, ka pirmie darbi tiks sākti jau šogad vai nākamā gada sākumā. Jau 17.maijā tika izsludināts iepirkums "Ēkas daļas pārbūve Talsu pilsētas galvenās bibliotēkas vajadzībām", un pašlaik notiek piedāvājumu izvērtēšana.

Iepriekš, pieņemot lēmumu par pretendēšanu uz emisijas kvotu naudu bibliotēkas telpu pārbūvei, pašvaldības deputāti norādīja, ka šī būs iespēja pildīt iedzīvotājiem sen solīto un arī radīt atbilstošus darba apstākļus bibliotēkas darbiniekiem.

Talsu novada domes iepriekš pieņemtais lēmums paredz arī nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Kā ziņots, ar mērķi veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmētu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, tiks sniegts atbalsts 16 projektu īstenošanai par kopējo finansējumu 39,5 miljoni eiro, aģentūru LETA informēja VARAM. Šo atbalstu sniegs VARAM ar Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējumu, un no 39,5 miljoniem eiro EKII segs vairāk nekā 31,8 miljonus eiro.