Talsu novada centrālajā administrācijā iesaka samazināt darbinieku skaitu

Ventspils, 4.dec., LETA. Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā noslēdzies personāla audits, kurā ieteikts apvienot nodaļas, nedaudz samazināt darbinieku skaitu, kā arī izveidot dažas jaunas amata vietas atsevišķiem speciālistiem, kuru līdz šim pašvaldībā nebija, aģentūru LETA informēja Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis ("Mēs - Talsiem un novadam").

Vērtējot darbinieku skaitu, auditora priekšlikums ir to samazināt ne vairāk kā par 11 amata vietām. Pašlaik pašvaldības centrālajā aparātā ir 121 amata vieta. Tiek rosināts atstāt 110 amata vietas. Papildus sniegts ieteikums izveidot dažas jaunas amata vietas.

Kā skaidroja Zelderis, Talsu novadam, kas pēc teritorijas ir otrs lielākais Latvijā, būtu ļoti nepieciešams vides speciālists, ko atzinuši arī auditori. Tāpat auditā secināts, ka lietderīgi ir izveidot uzņēmējdarbības speciālista amatu, lai būtu viens darbinieks, kurš uztur kontaktus un veido sadarbību ar uzņēmējiem un tiekas ar potenciālajiem investoriem.

Auditā sniegts redzējums arī par atsevišķu nodaļu apvienošanu - piemēram, apvienojot kanceleju un Juridiskās nodaļas Personāla daļu, izveidot Administratīvo nodaļu, tādējādi arī atdalot personāla vadības funkcijas no Juridiskās nodaļas. Personāla auditā sniegti arī citi ieteikumi, kā efektīvāk organizēt pašvaldības centrālās administrācijas darbu, pārvietojot atsevišķus speciālistus uz citām nodaļām. Izvērtējot dokumentus, personāla auditā tika konstatētas arī atsevišķas tehniskas nepilnības - novecojusi vai neatbilstoša amatu klasifikācija vai neatbilstība starp amata klasifikāciju un mēnešalgas grupu.

"Domāju, ka noteikti ņemsim vērā lielāko daļu personāla auditā sniegto ieteikumu. Mums jau bija savs redzējums, ko audits lielā mērā ir apstiprinājis, sniedzot konkrētu pamatojumu kādām izmaiņām. Tas ļauj mums arī atspēkot pārmetumus par "personāla medībām". Pēc varas maiņas pašvaldībā politiskā situācija aizvien ir diezgan saspringta - ir izskanējuši pārmetumi," sacīja Zelderis.

Ar vērtēšanas galvenajiem rezultātiem jau iepazīstināti nodaļu vadītāji un 30.novembra domes sēdē - arī domes deputāti. Talsu novada pašvaldība pašlaik izvērtē rezultātus, lai varētu veikt attiecīgās izmaiņas pašvaldības dokumentos un struktūrvienībās. Lēmumprojekti par grozījumiem tiks izskatīti Talsu novada domes komitejās. Kā atzina Zelderis, personāla audita ieteikumos ir arī vēl diskutējami jautājumi par to, vai atsevišķi konkrētie ieteikumi tiešām ir labākais risinājums. Pašvaldības vadītājs prognozēja, ka izmaiņas varētu sākt īstenot jau šogad un pabeigt šo darbu dažu tuvāko mēnešu laikā.

Drīzumā personāla audits noslēgsies arī Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centrā, kas ļaus rezultātus vērtēt kopsakarībās un pieņemt lēmumus par nepieciešamajām izmaiņām, skaidroja pašvaldībā.

Talsu pašvaldībai ir iecere nākotnē personāla auditu varētu veikt arī citās pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās - piemēram, Sociālajā dienestā un pansionātos.

Personāla auditu Talsu pašvaldības centrālajā administrācijā vairāk nekā divu mēnešu garumā veica pieaicināta neatkarīga eksperte Inta Luksa.

Audita mērķis bija iegūt neatkarīgu vērtējumu par pašvaldības darba efektivitāti un saņemt ieteikumus darba uzlabošanai. Audita laikā tika vērtēta darbinieku slodze un sasniegtie darba rezultāti, kā arī profesionālā kvalifikācija. Papildus tika izvērtēti nolikumi, amatu apraksti, pašvaldības kopējā struktūra un funkcijas. Izdarot secinājumus, tika ņemta vērā arī citu līdzīgu pašvaldību prakse.

Neatkarīgs ārējais personāla audits Talsu pašvaldībā notika pirmo reizi.