Talsu pašvaldības budžets plānots ar vismaz 300 000 eiro atlikumu

Ventspils, 12.janv., LETA. Apstiprinātajā Talsu novada 2018.gada budžetā, kas kopā veido 31,37 miljonus eiro, pašlaik plānotais atlikums gada beigās ir 300 000 eiro, aģentūru LETA informēja Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anna Ķīviča.

Gan plānotie kopējie pašvaldības budžeta ieņēmumi, gan izdevumi veido 31 368 155 eiro. Pašlaik plānotais atlikums gada beigās ir 300 000 eiro, bet, visticamāk šī summa gada beigās būs lielāka, nekā prognozēts. Ņemot vērā, ka izglītības jomas ieņēmumi - valsts mērķdotācijas - un izdevumi budžetā pašlaik parādās tikai līdz septembrim, budžeta kopējā summa līdz gada beigām var pieaugt par aptuveni četriem miljoniem eiro, skaidroja Ķīviča.

Pašlaik budžeta ieņēmumu sadaļā faktiski neparādās aizņēmumi, kas šogad ir plānoti, izņemot Valsts kases aizdevumu 43 162 eiro apmērā grants ceļu pārbūves projekta īstenošanai. "Saskaņā ar likumdošanu, aizdevumu summas budžetā parādās tikai tad, kad Aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome ir sniegusi atļauju par konkrētā aizdevuma saņemšanu. Kad tā notiek, tiek veikti budžeta grozījumi - ieņēmumu sadaļā parādās aizdevums, bet izdevumu sadaļā - aizdevuma mērķis. Šobrīd budžetā nav norādīti aizdevumi, kas ir plānoti, bet vēl nav apstiprināti padomē," skaidroja Ķīviča.

Vislielākā budžeta izdevumu sadaļa paredzēta izglītībai - šo izdevumu īpatsvars budžetā ir 34% jeb 8 248 491 eiro pašvaldības finansējums kopā ar valsts mērķdotācijām 12 605 504 eiro apmērā.

Vides aizsardzības un pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā šogad plānots izlietot 4 753 830 eiro jeb 18% no visiem pašvaldības finansētajiem budžeta izdevumiem, tostarp 345 834 eiro tiks izlietoti Galvenās bibliotēkas celtniecībai.

Atpūtas, kultūras un sporta pasākumiem no pašvaldības budžeta finansētajiem izdevumiem paredzēti 3 889 143 eiro. Šo izdevumu īpatsvars budžetā ir 15% no visiem pašvaldības finansētajiem izdevumiem. Pārvaldes izdevumiem, kas ietver arī atalgojumu domes darbiniekiem, plānots tērēt 9% no pašvaldības budžeta jeb 2 511 123 eiro.

Sabiedriskā kārtības un drošības mērķiem plānots tērēt 1% no budžeta jeb 352 181 eiro. Ekonomiskās darbības izdevumiem pašvaldība plānojusi 808 435 eiro jeb 3% no visiem pašvaldības finansētajiem izdevumiem. Veselības pasākumu izdevumiem plānots izlietot 45 056 eiro jeb 0,1% no kopējiem izdevumiem. Šajā sadaļā plānota dotācija Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālei 35 000 eiro apmērā un finansējums Ķūļciema feldšeru punktam.

Sociālās aizsardzības izdevumos paredzēti 3 554 326 eiro jeb 13% no budžeta.

2018.gadā aizņēmumu procentu un pamatsummu atmaksai pašvaldība izlietos 1 895 949 eiro jeb 7% no pašvaldības budžeta izdevumiem.

Apstiprināts arī Talsu novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets, kurā ieņēmumi un izdevumi plānoti 563 310 eiro apmērā dabas resursu nodoklim un 1 090 902 eiro apmērā autoceļu fondam.