Tūrisma informācija

Engures ezera dabas parks un Engures ezers

Engures dabas parks izveidots 1998. gadā un ir iekļauts gan Eiropas nozīmīgāko putnu vietu sarakstā (kopš 1998. gada), gan Ramsāres konvencijas starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā (kopš 1995. gada).

Dabas parks aptver daļu no Engures, Mērsraga, Ķūļciema un Zentenes pagastu teritorijām, un tā kopplatība ir 18 000 ha. Engures ezers ir lielākais Latvijas piejūras ezers (6 km garš, un 2-3 m dziļš), un tajā vērojama liela putnu sugu daudzveidība. Putnu vērošanai uzcelti vairāki skatu torņi. Diemžēl ezers strauji aizaug, un katru gadu atklātas ūdens vietas paliek arvien mazāk, tādēļ nepieciešama regulāra ezera tīrīšana.

Adrese: Mērsrags, Mērsraga novads
Mājas lapa: http://www.mersrags.lv/
GPS koordinātes: 57.270876, 23.107681