Izstrādātas skiču idejas Talsu novada vides objektam; iespēja nobalsot par tīkamāko

Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay
Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay

Maija beigās Talsos trīs dienas plenērpraksē uzturējās četri Latvijas Mākslas akadēmijas studenti un divi pasniedzēji, lai izstrādātu idejas Talsu novada vides dizaina objektam.

Plenērprakses mērķis bija rast labāko risinājumu Talsu novada vides objekta instalācijai pie pašvaldības ēkas, kas būtu vizuāli uztverams akcents iedzīvotājiem un viesiem un kas veicinātu Talsu novada pašvaldības atpazīstamību, kā arī tūristu piesaisti. Kā pamats priekšlikumu izstrādei tika ņemts viens no galvenajiem Talsu novada vizuālās identitātes simboliem – ozollapu vainags.

Katrs no māksliniekiem izstrādāja vairākas ideju skices. Kopumā mākslinieki prezentēja 16 idejas, no kurām žūrijas komisija izvēlējās trīs labākās, lai tās nodotu iedzīvotājiem tālākai vērtēšanai.

"Mākslinieku izstrādātās idejas ir gana interesantas, lai dažas no tām tiktu izvietotas arī citviet Talsos un novadā, jo šāda veida vides objektiem Talsos ir potenciāls," atzina Būvvaldes arhitekte Nellija Dziedātāja-Osallivana.

Žūrijas komisijas sastāvā, kas izvēlējās trīs atbilstošākās vides objekta idejas, bija Būvvaldes vadītājs Reinis Mārtinsons, viņa vietnieks Aivars Lācis, arhitekte Nellija Dziedātāja-Osallivana, ainavu arhitekte Zanda Bitmane un Kultūras, sporta un tūrisma centra māksliniece Inese Bērziņa.

Skiču vērtēšanas kritēriji noteica, vai ir izpildīts plenērprakses uzdevums, kā arī vai cilvēki spēs saprast un saskatīt mākslinieka pausto domu.

Autoriem tālāk tiks lūgts detalizētāk izstrādāt vizualizācijas konkrētajā pilsētvidē no dažādiem skatu punktiem.