Lemj par grozījumiem, lai piesaistītu finansējumu Galvenās bibliotēkas izveidei

Talsi24.lv
Talsi24.lv

11.jūlijā tika sasaukta Talsu novada domes ārkārtas sēde. Tajā tika lemts par grozījumiem Talsu novada domes lēmumā "Par piedalīšanos projektu konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a Talsos".

Kā pilsētas informācijas portālu Talsi24.lv informēja Inita Fedko, 27.jūnijā Talsu novada pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli "Par projekta iesnieguma "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a Talsos" precizēšanu".

Vēstulē tika prasīts precizēt atsevišķus administratīvās vērtēšanas kritērijus, precizējumi tika lūgti arī aprēķinos, kā dēļ mainījās kopējā projekta summa – neattiecināmās un attiecināmās projekta izmaksas, Talsu novada pašvaldības un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms.

"Šis projekts prioritāšu sarakstā atrodas pašā augšā. Jau gatavojoties projekta pieteikuma iesniegumam zinājām, ka būs nepieciešamas korekcijas," paskaidroja Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus ("Talsu novada attīstībai").

Pēc veiktajiem grozījumiem projekta kopējās izmaksas paredzētas 2 746 273,43 eiro apmērā, no tām 2 207 634,18 eiro ir projekta attiecināmās izmaksas, bet Talsu novada pašvaldības finansējums – 758 883,71 eiro. Neattiecināmās izmaksas paredzētas 538 639,25 eiro apmērā. Izdevumu segšanai projekta apstiprināšanas gadījumā plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Projekta kopējās izmaksas palielinājušās, jo šobrīd detalizētāk izstrādāta paredzēto darbu tāme. Tāpat iekļautas papildu pozīcijas, lai nodrošinātu augstāku projekta konkurētspēju, kas šajā programmā ir ļoti sīva. Šī iemesla dēļ ir arī palielināts pašvaldības līdzfinansējuma apjoms – no 25% līdz 30%.

"Visi zinām, un neviens nav jāpārliecina par to, ka bibliotēka mūsu novadā ir ļoti nepieciešama. Mūsu iedzīvotāji to ir pelnījuši, un šis ir, manuprāt, šobrīd vienīgais iespējamais ceļš, kā to varam īstenot," teica Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Daiga Feldmane ("Reģionu alianse").