Talsu novada pašvaldības viena no prioritātēm ir investīciju piesaiste

Talsi24.lv
Talsi24.lv

Šogad, tāpat kā pērn, viena no Talsu novada budžeta prioritātēm ir investīciju piesaiste, aģentūru LETA informēja Talsu novada pašvaldības komunikāciju speciāliste Ivonna Vicinska.

Talsu pašvaldības 2016.gada budžets ir 29 312 424 eiro. Budžeta izdevumi nepārsniedz ieņēmumus.

Domājot par novada ilgtermiņa attīstību un dažādu projektu īstenošanu, no šī gada budžeta 500 000 eiro piešķirti būvprojektu izstrādei, projektu sagatavošanai jaunajā Eiropas Savienības plānošanas periodā no 2014. līdz 2020.gadam. Stendes un Valdemārpils pilsētas videonovērošanas tīkla sakārtošanai pašvaldības policijas budžetā paredzēti 20 000 eiro. Dubultojies finansējums programmai, kas paredz līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai - šogad uz kopējo finansējumu 24 000 eiro apmērā varēs pretendēt visu novada pilsētu un pagastu iedzīvotāji. Tāpat kā pērn, 200 000 eiro paredzēti rezerves fonda vajadzībām.

Izglītības joma ar vairāk nekā 11 miljonu eiro veido lielāko daļu jeb 41% no visiem budžeta izdevumiem. Otra lielākā izdevumu daļa - 5,47 miljoni eiro jeb 20% budžeta līdzekļu - atvēlēta teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un vides aizsardzībai. Savukārt atpūtai un kultūrai tiks izlietoti 3,33 miljoni eiro jeb 13% budžeta izdevumu.

Sociālajai aizsardzībai pašvaldība atvēlējusi 3,17 miljonus eiro jeb 12% budžeta līdzekļu, tai skaitā 725 665 eiro paredzēti sociālo pabalstu izmaksai.

Izpildvaras izdevumu segšanai paredzēti 2,39 miljoni eiro jeb 9% budžeta izdevumu.

Ekonomiskajai darbībai pašvaldība atvēlējusi nepilnu miljonu eiro jeb 3% no visiem budžeta izdevumiem, bet sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai - vairāk nekā 300 000 eiro jeb 1% budžeta līdzekļu. Kredītu un līzingu maksājumiem pašvaldība tērēs 273 900 eiro jeb 1% no budžeta līdzekļiem. Veselības aprūpei paredzēti 41 227 eiro.

Talsu pašvaldības šī gada budžetu veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi (47%), valsts budžeta transferti (30%), brīvo naudas līdzekļu atlikums gada sākumā (11%), nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi (5%), ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (4%), ieņēmumi no citām pašvaldībām (3%), kā arī azartspēļu nodokļa ieņēmumi (0,20%).