Talsu pašvaldībā kultūras, sporta un tūrisma jomām turpmāk būs vienota vadība

Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG
Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG

Talsu novada dome šonedēļ apstiprinājusi jauno kultūras, sporta un tūrisma struktūras modeli, nosakot, ka turpmāk visām trim jomām būs vienota vadība. Šo funkciju veiks jaunizveidotā pašvaldības iestāde "Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrs", aģentūru LETA informēja Talsu novada pašvaldības komunikācijas speciāliste Inita Fedko.

Plānots, ka jaunais Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrs sāks darbu 1.decembrī, bet līdz tam vēl jāizraugās iestādes vadītājs.

Jaunais modelis paredz atteikties no aģentūru darbības formas. Līdz ar to tiek likvidēta pašvaldības aģentūra "Auseklis", kas apsaimnieko kinoteātri "Auseklis". Tāpat tiek reorganizēts pašreizējais Talsu novada Tūrisma informācijas centrs, likvidējot to kā atsevišķu aģentūru. Strukturālas izmaiņas tiek veiktas arī Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā.

Talsu novada Tūrisma un informācijas centrs turpmāk darbosies kā jaunās iestādes struktūrvienība, savukārt Talsu novada muzejs un Talsu Galvenā bibliotēka saglabās atsevišķu iestāžu statusu. Talsu Bērnu bibliotēka kļūs par Talsu Galvenās bibliotēkas struktūrvienību, bet Talsu Tautas nams būs jaunā veidojuma struktūrvienība, pie kā atradīsies arī kino daļa. Pēc Talsu novada domes deputātu ieteikuma sporta nozarē paredzēti divi darbinieki, bet tūrisma nozarē - trīs.

Viens no svarīgākajiem iemesliem, kādēļ Talsu novadā tiek īstenotas strukturālas izmaiņas kultūras, sporta un tūrisma jomā, ir neefektīva pārvaldība, ko līdz šim kopš novada izveides 2009.gadā nebija izdevies novērst, skaidroja Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons.

"Analizējot un salīdzinot pārvaldes sistēmu ne tikai novadā, bet arī Kurzemē un Latvijā, secinājām, ka Talsu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 2009.gadā ir sadrumstalota pārvaldība. 2013.gadā mēģinājām to mainīt, ieceļot priekšsēdētāja vietnieku tieši izglītības, kultūras, sporta, sociālajos un veselības jautājumos, kas kopā ar kultūras jomas vadītāju apņēmās šo jautājumu atrisināt. Iespējams, nebija politiskās gribas, tādēļ izpildvara šobrīd piedāvā konkrētu modeli pārvaldības saliedēšanai. Koncentrējot šo jomu speciālistus, darbs kļūs efektīvāks un labāks. Nevēlamies kādam kaut ko atņemt vai nodarīt pāri. Patlaban piedāvājam politisku soli," piedāvāto izmaiņu motīvu skaidroja izpilddirektors.

Izstrādātajam kultūras, sporta un tūrisma modelim ir noteikti konkrēti mērķi un tiks izstrādāti ilgtermiņa kvalitātes rādītāji. "Jāsaprot, ka daudz efektīvāk nodrošināt kontroli un kvalitāti var, izstrādājot vienotu stratēģiju šīm trīs jomām kopīgi, ne katrai atsevišķi," skaidroja Vilsons. "Šai jomai ik gadu piešķiram teju divus miljonus eiro, kas nav maz. Finansējums paredzēts, lai iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvus pasākumus un pakalpojumus, tomēr aktuāls ir jautājums, vai šie līdzekļi tiek izmantoti pamatoti."

Jaunās iestādes vadītājs būs kā galvenais menedžeris, kurš strādās pie stratēģiskajiem mērķiem un nodrošinās, lai ikviena no jaunajā struktūrā ietvertajām jomām darbotos saskaņoti. Viņa pakļautībā darbosies kultūras darba vecākais speciālists, sporta speciālisti un mākslinieks. "Nevaram izdalīt sporta, kultūras vai tūrisma cilvēkus, tādēļ vadītājam ir jābūt praktiskam ekonomistam vai menedžerim. Viņam jāvada struktūra visiem saprotamā virzienā ar visiem saprotamu un zināmu finansējumu. Nepiedāvājam samazināt nozaru budžetu, bet gan šos līdzekļus izmantot racionālāk," skaidroja izpilddirektors.

"Līdz šim nav bijis pasākumu analīzes - cik efektīvs ir budžeta sadalījums, ņemot vērā, cik cilvēku konkrēto aktivitāti izmantojuši. Nav kvalitātes analīzes un sistemātiskas pieejas. Arī Talsu novada muzeju ne vienmēr ir viegli iesaistīt aktivitātēs - nav vienotas pieejas arī novadpētniecības materiālu sagatavošanā. Katrs strādā savā virzienā bez kopīgas stratēģijas," uz līdzšinējās struktūras mīnusiem norādīja Vilsons.

"Apkārtējos novados darbojas daudz un dažādu modeļu. Nedomāju, ka no tiem kāds ir vispareizākais," atzina Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece finanšu un administratīvajos jautājumos Inguna Kaļinka. "Arī šim pārvaldības modelim ir savi ieguvumi un trūkumi. Vislielākais trūkums, ka iestādēm zudīs patstāvība. Toties viena vadība definēs vienotus kritērijus, nosakot tos attiecīgi pēc iestādes lieluma un iedzīvotāju skaita. Tas veicinās nozaru darbinieku motivāciju - argumentēt un pierādīt, kāpēc kāda iniciatīva ir vai nav nepieciešama. Visās centra nozarēs tiks radīti kvalitatīvi stratēģiskie dokumenti, kas saskanēs ne tikai ar novada, bet arī ar valsts stratēģiskajiem mērķiem, kā arī vienota kvalitātes noteikšanas sistēma vietējā un novada līmeņa pasākumiem."

Tā kā sporta, kultūras un tūrisma jomas speciālisti būs viena centra darbinieki, dažādu pasākumu īstenošanas procesā tiks novērstas komunikācijas problēmas, un, ja nepieciešams, visi strādās kopā viena uzdevuma īstenošanā, norādīja Kaļinka. Sadarbībā ar Talsu sporta skolu tiks definēti prioritārie sporta veidi, kur koncentrēt maksimāli daudz resursu. Jaunais modelis paredz, ka kultūras iestādes kļūs par vienāda līmeņa iestādēm, kas, kā prognozē pašvaldības vadība, veicinās komunikāciju un sadarbību starp tām, novēršot nepamatotas konkurences rašanos. Visu speciālistu apvienošana vienā iestādē dos iespēju būt elastīgiem un ātri reaģēt dažādās neparedzētās situācijās, norādīja izpilddirektora vietniece, prognozējot, ka lielāki resursi ļaus ar esošajiem līdzekļiem paveikt vairāk un radīt kvalitatīvākus pasākumus.

Tā kā reorganizējamajās iestādēs ir vairāki amati, kas veic līdzīgus amata pienākumus, tad darba grupa iesaka tos apvienot, lai samazinātu slodzes, bet palielinātu esošajiem darbiniekiem vidējo atalgojumu. Amata pienākumus varēs pildīt plašākā mērogā - visā jaunizveidotā centra struktūrā.