Zivju pārstrādātāja "Mežmaļi M" zaudējumi pērn pārsnieguši vienu miljonu eiro

Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG
Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG

Mērsraga zivju pārstrādes uzņēmums "Mežmaļi M" pērn cietis zaudējumus 1 021 947 eiro apmērā, liecina uzņēmuma gada pārskats.

Negatīvos finansiālās darbības rezultātus ietekmējis būtisks realizācijas apjoma samazinājums, pastāvot ierobežotai pieejai NVS valstu tirgiem. Būtisku zaudējumu daļu veido arī norakstītie bezcerīgie zaudēto debitoru parādi 540 219 eiro apmērā, teikts uzņēmuma vadības ziņojumā.

Uzņēmuma apgrozījums samazinājies no 2 152 417 eiro 2014.gadā līdz 1 631 169 eiro pērn jeb par 24%. Savukārt ražošanas izmaksas samazinājušās par 21%. Nestabilā ģeopolitiskā situācija Ukrainā radījusi būtisku apgrozījumu kritumu sniegto pakalpojumu pieprasījumā, līdz ar to 2015.gadā salīdzinājumā ar 2014.gadu ieņēmumi no saldēšanas pakalpojumiem samazinājušies par 491 564 eiro, bet ieņēmumi no sālīšanas pakalpojumiem - par 366 904 eiro.

Uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultāts pārskata gadā ir zaudējumi 1 021 947 eiro apmērā un negatīvs apgrozāmais kapitāls 1 171 577 eiro apmērā, kas varētu radīt šaubas par uzņēmuma spēju turpināt savu darbību nākotnē, teikts vadības ziņojumā. Sagatavojot finanšu pārskatu, uzņēmuma vadība ir izvērtējusi uzņēmuma spēju turpināt darboties savā nozarē arī turpmāk. Lai nodrošinātu saimnieciskās darbības turpināšanai nepieciešamo likviditāti, nepieciešami apgrozāmie līdzekļi, tādēļ noslēgts overdrafta līgums ar limitu 500 000 eiro uz termiņu līdz 2017.gada janvārim. Uzņēmums ir apņēmies pilnībā ievērot un pildīt savas līgumsaistības pret banku, lai varētu atjaunot un pagarināt overdrafta līgumu arī pēc 2017.gada janvāra uz nākamo gadu. Finanšu pārskats sagatavots, pieņemot, ka uzņēmums turpinās savu darbību.

Uzņēmumam 2016.gada martā ir piešķirts BRC ("British Retail Consortium") sertifikāts, kas dos tiesības uzņēmumam "Mežmaļi M" tirgot produkciju Anglijā, Skotijā un citviet Eiropā. Kā norādīts vadības ziņojumā, šī sertifikāta iegūšana ļaus pieckārtīgi palielināt realizācijas apjomus. Realizācijas apjomu palielināšana ļaus efektīvi izmantot uzņēmuma rīcībā esošās ražošanas jaudas.

SIA "Mežmaļi M" savu darbību sācis 1995.gada janvārī un nodarbojas ar zvejas produktu pārstrādi - zivju izejvielas šķirošanu, sālīšanu, saldēšanu un produkcijas realizāciju eksportam un Eiropas Savienības valstīm. Uzņēmuma ražotne atrodas Mērsraga novadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 200 000 latu (284 576 eiro), liecina "Firmas.lv" informācija.