Turpmākajās dienās laiks varētu kļūt par pāris grādiem siltāks
Turpmākajās dienās laiks varētu kļūt par pāris grādiem siltāks

Deviņos mēnešos budžeta ieņēmumi par 54,84 miljoniem eiro atpaliek no plāna 
Deviņos mēnešos budžeta ieņēmumi par 54,84 miljoniem eiro atpaliek no plāna 

Stendē sniegs konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības jomā
Stendē sniegs konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības jomā