papildināta - Deputāti piekrīt IZM budžetā pārdalīt aptuveni vienu miljonu eiro

(Ziņa papildināta no 4.rindkopas.)

Rīga, 11.okt., LETA. Saeima šodien piekrita pārdalīt finansējumu teju viena miljona eiro apmērā dotācijām privātajām mācību iestādēm un pašvaldībām atsevišķu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.

No Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta apakšprogrammas, kas paredz brīvpusdienu nodrošināšanu, tiks pārdalīti 427 426 eiro. No tiem 88 941 eiro paredzēti mērķdotācijām pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Savukārt vēl 338 485 eiro pārdalīti dotācijām privātajām mācību iestādēm. No šīs summas 120 493 eiro pārdalīti no IZM budžeta, kas bija paredzēts sociālā atbalsta programmai vispārējās izglītības pedagogiem, bet 409 660 eiro no IZM budžeta programmas studējošo un studiju kreditēšanai.

Kā ziņots, valdība 2.oktobrī apstiprināja mērķdotāciju sadalījumu pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu un tās pieaugumu.

Kopējais mērķdotāciju apmērs 2018.gadam ir 354 982 511 eiro. Apstiprinot mērķdotāciju sadalījumu, septembrim-novembrim paredzēti 89 731 701 eiro, savukārt par mērķdotāciju sadalījumu decembrim tiks sagatavots atsevišķs rīkojuma projekts.

Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu šajā gadā, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu un skolēnu skaita uz šī gada 1.septembri izmaiņu ietekmi, bija nepieciešams papildu finansējums 6 168 049 eiro. Veicot aprēķinu par atalgojumam nepieciešamo finansējumu, tika ņemti vērā pašvaldību sniegtie dati par skolēnu skaitu, kurus tās ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 5.septembrim.

Pildot pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā paredzēto, IZM kopā ar partneriem nodrošinājusi, ka no šā gada 1.septembra samaksa par zemāko mēneša darba algas likmi pieaug par 30 eiro.

Tāpat šogad 88 pašvaldības ir saņēmušas papildu finansējumu vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai par laika periodu no 2018 gada 1.septembra līdz 31.decembrim. Papildu finansējums piešķirts tām pašvaldībām, kuras 2017./2018.mācību gadā izpildīja noteikto normētā skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi, kā arī pašvaldībām, kas veikušas ar skolu tīkla sakārtošanu saistītus pasākumus, sniedzot reālu mērķdotācijas ietaupījumu.

Tāpat vēstīts, ka šogad janvārī valdība apstiprināja pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, kas turpmāko piecu gadu laikā paredz pakāpeniski palielināt pedagogu atalgojumu, līdz 2022.gada 1.septembrim sasniedzot 900 eiro par zemāko darba algas likmi. Grafiks paredz pakāpeniski palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes vispārējā izglītībā, pirmsskolā, profesionālajā izglītībā, interešu izglītībā, kā arī augstskolās un koledžās. Vienlaikus grafiks paredz, ka finanšu līdzekļi pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai tiek rasti no trīs avotiem - sakārtojot izglītības iestāžu tīklu, efektivizējot izglītības procesu, kā arī piešķirot papildu finansējumu no pašvaldību un valsts budžeta, ievērojot solidaritātes un vienlīdzības principu.