BTA: mācību gada laikā 40% traumu nepilngadīgie gūst skolā, visbiežāk sporta stundās

Publicitātes foto
Publicitātes foto

pēdējā gada laikā par aptuveni 10% pieaudzis to negadījumu skaits, kuros traumas guvuši nepilngadīgie. Lai gan gūto traumu skaitam ir tendence pieaugt tieši vasaras mēnešos, bērniem un pusaudžiem jābūt uzmanīgākiem arī skolas laikā, jo, kā liecina BTA apkopotā statistika, aizvadītajā mācību gadā 40% no visiem nelaimes gadījumiem, kuros traumas guvuši bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, notikuši tieši skolā.

Pagājušā mācību gada laikā, no 2015.gada septembra līdz 2016.gada maijam, BTA ik nedēļu saņēma vairāk nekā piecpadsmit atlīdzību pieteikumu par bērnu un pusaudžu gūtajām traumām skolā. BTA apkopotā statistika rāda, ka 90% šo gadījumu bērni un jaunieši traumas guvuši sporta stundu laikā.

"Sporta stundās gūto traumu īpatsvars ir ļoti ievērojams. Gūtās traumas mēdz būt dažādas – sākot no lauztiem pirkstiem un smadzeņu satricinājumiem līdz pat ļoti nopietnām, dzīvību apdraudošām traumām kā galvaskausa lūzumi. BTA dati rāda, ka salīdzinoši retāk traumas tiek gūtas ārpus sporta stundām, piemēram, skraidot pa skolas gaiteņiem, mācību klasēs vai uz kāpnēm," norāda BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktore Iveta Rijniece.

Sports ir paaugstināta riska aktivitāte, turklāt skolās sporta stundu laikā šis risks ir vēl augstāks, jo vienkopus aktīvi darbojas ļoti daudz bērnu un jauniešu. Pedagogam viņus visus vienlaicīgi pieskatīt ir sarežģīti, tāpēc mēs aicinām gan sporta skolotājus, gan vecākus regulāri pārrunāt ar bērniem un jauniešiem drošības aspektus sporta nodarbībās. Nereti traumu gadījumā skolēni ir spiesti ilgstoši atrasties mājās, tādējādi iekavējot mācību vielas apguvi.

Aizvadītajā mācību gadā BTA ir saņēmusi vairākus nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzības pieteikumus par traumām, kuru dēļ skolēns ilgāk nekā trīs nedēļas nav varējis apmeklēt skolu, un BTA ir atlīdzinājusi privātskolotāja izmaksas. Vidēji privātskolotāja izmaksas viena apdrošināšanas gadījuma ietvaros sastāda apmēram 90 eiro. Kopumā par traumām, kuras nepilngadīgie guvuši skolā pagājušā mācību gada laikā, BTA atlīdzībās izmaksājusi vairāk nekā 20 tūkstošus eiro.

Atskatoties uz šo vasaru, arī šis gads pierādīja, ka vasarā bērni un pusaudži traumas gūst visbiežāk. Katrā trešajā šovasar BTA pieteiktajā nelaimes gadījumā traumas guvis kāds bērns. Negadījumi bijuši visdažādākie – reizēm tā bijusi neuzmanība, reizēm arī likumsakarība, pieaugušajiem pietiekami nepieskatot savus bērnus. Vasarā bērni un pusaudži traumas visbiežāk guvuši, spēlējoties pagalmā vai rotaļu laukumā, šūpojoties uz šūpolēm vai atpūšoties pie dabas, pie ugunskura vai ūdeņiem. BTA apkopotā statistika liecina, ka aptuveni ceturtā daļa no visiem vasaras mēnešos BTA pieteiktajiem nelaimes gadījumiem, kuros traumas guvuši bērni un pusaudži, notikuši sporta un atpūtas nometnēs. Analizējot apkopotos datus, BTA novērojusi, ka kopējam bērnu un jauniešu traumatisma līmenim ir tendence pieaugt. Ja kopējais BTA saņemto nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu skaits par dažādām gūtajām traumām pēdējā gada laikā samazinājies par 10 %, tad negadījumu skaits, kuros iesaistīti nepilngadīgie, palielinājies par 10%. Šī gada septiņos mēnešos par dažādām traumām, kuras guvuši nepilngadīgie, BTA kopumā izmaksājusi jau gandrīz 35 tūkstošus eiro. BTA ir viena no lielākajām apdrošināšanas atlīdzību izmaksātājām Baltijā. Pērn BTA grupas uzņēmumi apdrošināšanas atlīdzībās ik darba dienu izmaksāja vidēji 398 tūkstošus eiro jeb aptuveni 50 tūkstošus eiro ik darba stundu. 

Viss par: Lietotāju ziņas