Lai sekmīgāk plānotu pakalpojumus, pašvaldībām nodrošinās pieeju netieši identificējamiem datiem

Rīga, 21.febr., LETA. Lai pašvaldības varētu sekmīgāk plānot savus pakalpojumus, tām tiks nodrošināti netieši identificējami un savstarpēji sasaistīti statistikas dati no vairākām valsts informācijas sistēmām, paredz šodien Ministru kabinetā atbalstītie grozījumi likumā "Par pašvaldībām".

Kā skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), lai pašvaldības nodrošinātu iedzīvotājiem efektīvākus un kvalitatīvākus pašvaldību sniegtos pakalpojumus, piemēram, apzinātu nepieciešamo bērnudārzu skaitu un, iespējams, ērtāko to izvietojumu pašvaldības teritorijā, uzzinātu aktīvi nodarbināto pašvaldības iedzīvotāju darba vietu izvietojumu, lai efektīvi plānotu sabiedriskā transporta maršrutus un kursēšanu, tām nepieciešams saņemt datus no vairākām valsts informācijas sistēmām, turklāt tos nepieciešams savstarpēji sasaistīt un apstrādāt dažādos griezumos.

Pašvaldībām nav nepieciešams tieši identificēt konkrētas personas, taču nepieciešami savstarpēji sasaistīti dati, ko nespēj nodrošināt anonimizēti dati, norāda ministrijā. Līdz ar to paredzēts izveidot jaunu funkciju Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (VRAA), kas nodrošinātu minēto datu pseidonimizēšanu. Proti, dati no vairākām informācijas sistēmām tiks savstarpēji sasaistīti, un tiks nodrošināts, ka personas datus vairs nav iespējams saistīt ar konkrētu personu bez papildu informācijas izmantošanas. Tādejādi pašvaldībām būs pieejami netieši identificējami dati.

VARAM uzsver, ka pašreiz valsts un pašvaldību sektorā nepastāv institūcija, kuras funkcijās, uzdevumos, kā arī kompetencē ietilptu datu salāgošana no dažādām informācijas sistēmām, veidojot noteiktus datu griezumus pašvaldību funkciju īstenošanai. Tomēr nepieciešams nodrošināt, lai pašvaldības pašas varētu operatīvi nodrošināt sev nepieciešamos datus.

VRAA no institūcijām saņemtos datus varēs izmantot tikai likumprojektā noteiktajai pseidonimizēšanas funkcionalitātei, bez tiesībām tos publiskot, publicēt vai citādi izplatīt trešajām personām, apliecina ministrijā.

Pašvaldībām saņemamo un pašvaldībām sniedzamo datu apjomu, aprites un apstrādes kārtību paredzēts noteikt atsevišķos Ministru kabineta noteikumos.

Tehnisko risinājumu datu apstrādes funkcionalitātes nodrošināšanai paredzēts realizēt ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbalstu. Vienlaikus, ņemot vērā ierobežotos projekta finanšu resursus, likumprojekts paredz ierobežotu institūciju skaitu, kas nodrošinās pašvaldībām nepieciešamos datus - Valsts zemes dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Valsts ieņēmumu dienests.

Nākotnē paredzēts paplašināt iesaistīto institūciju loku, lai pilnībā nodrošinātu pašvaldības ar tām nepieciešamo informāciju, norāda VARAM.

Likumprojekts paredz arī pārejas noteikumus, jo funkcionalitāte, kura datus transformēs pseidonimizētos vai anonimizētos datos, tiks izstrādāta projektā "Vienotā datu telpa", un funkcionalitātes izstrādi plānots pabeigt līdz 2018.gada 1.jūlijam.

Jau ziņots, ka, Ministru kabineta komitejas sēdē skatot VARAM sagatavotos grozījumus, Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) vēlējās noteikt, ka datus par iedzīvotājiem saņem ne tikai pašvaldības, bet arī LPS. Tomēr pret šo priekšlikumu iebilda Tieslietu ministrija un Valsts kanceleja, kuras uzskata, ka LPS nav pamata saņemt un uzkrāt datus par valsts iedzīvotājiem. Tāpēc valdības komiteja nolēma neatbalstīt LPS priekšlikumu.