Valsts kontrole revidēs Talsu pašvaldības saimniekošanu kapitālsabiedrībās

Rīga, 5.sept., LETA. Valsts kontrole ir sākusi revīziju Talsu novada pašvaldībā, kuras uzmanības centrā būs pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtie pakalpojumi Talsu novada iedzīvotājiem, kā arī kapitālsabiedrību pārvaldības tiesiskums un atbilstība labās prakses principiem, aģentūru LETA informēja Valsts kontroles Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja Līga Krapāne.

Revīzija sākta, pamatojoties uz Valsts kontroles veikto risku analīzi, kā arī ņemot vērā gan pašvaldības iekšējā auditora, gan ārējā revidenta konstatētās nepilnības un riskus. Par Talsu novada pašvaldību esot saņemts arī ievērojams skaits iedzīvotāju sūdzību.

Par Valsts kontroles konstatētajiem riskiem pārbaudes Talsu novada pašvaldībā esot veicis gan tās iekšējais auditors, gan pašvaldības piesaistītais zvērinātais revidents. Tomēr no Talsu novada pašvaldības vadības neesot vērojama atsaucība un ieinteresētība ne par ārējā revidenta, ne iekšējā auditora norādīto trūkumu novēršanu un sniegtajiem ieteikumiem darbības un finanšu pārvaldības pilnveidošanai.

Gluži pretēji - pēc tikšanās ar Talsu novada pašvaldības deputātiem šī gada pavasarī, kad deputāti tika informēti par Valsts kontroles identificētajiem riskiem ar aicinājumu veikt pasākumus risku mazināšanai vai novēršanai, no pašvaldības saņemtā informācija nav viesusi pārliecību par veikto pasākumu efektivitāti, kā rezultātā bija pamats lemt par revīzijas sākšanu, skaidro Valsts kontrole.

Papildus tam jau 2018.gada otrajā pusē Valsts kontrole sāka saņemt iedzīvotāju iesniegumus, kuros ir norādīts uz trūkumiem, kas saskatāmi pašvaldības darbā gandrīz katrā tās atbildības jomā, - līdz gada beigām tika saņemti 16 iesniegumi. Iedzīvotāji turpina iesniegt sūdzības arī šajā gadā, līdz augusta vidum saņemti jau 36 iesniegumi.

Talsu novada pašvaldība ir dalībnieks piecās kapitālsabiedrībās. Valsts kontrolē ir saņemtas sūdzības par nepilnībām kapitālsabiedrību SIA "Talsu namsaimnieks", SIA "Talsu televīzija", SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra" un SIA "Talsu ūdens" darbībā.

Valsts kontrole uzskata, ka saņemtās sūdzības liecina par uzraudzības nepietiekamību no kapitāldaļu turētāja puses.

Revīziju plānots pabeigt nākamā gada pavasarī, kad ar tās rezultātiem tiks iepazīstināta sabiedrība, pastāstīja Krapāne.